Teràpia aquàtica Halliwick

És treballa el control postural, la pervenció de caigudes, la resolució de problemes i l'aprenentatge motor.

Objectius que es poden treballar: Control cefàlic, control respiratori, control de tronc, control de les extremitats superiors i inferiors, coordinació de moviments, relaxació, mobilitzacions, treballar la força, l'estabilitat i la rigidesa...

Principialment: restablir el dèficit funcional i incrementar les activitats i la participació del nen.