Fisioteràpia Respiratòria Pediàtrica

És una especialitat de la fisioteràpia en la qual es tracten aquells pacients amb simptomatologia respiratòria.

Té diferents camps d'actuació: bronquiolitis o bronquitis de repetició, tractament post-quirúrgic, asma, secrecions (mocs), fibrosis quística, patologia neurològica, malalties neuromusculars, patologies ortopèdiques (escoliosi, dolor toràcic), prematuritat, entre altres.

Mitjançant diferents tècniques específiques es treballen els objectius establerts: educació dels pares i dels nens (rentats nasals, higiene de vida), elimnar l'excés de secrecions, prevenir les infeccions, accelerar l'evolució de la fase inflamatòria, reduir o prevenir la obstrucció bronquial, prevenir lesions estructurals i la pèrdua d'elasticitat que les infeccions bronco-pulmonars poden causar, ...