Raquel Surroca Ramos

- Membre de la comissió de Pediatria del col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya.

- Graduada en Fisioteràpia per EUSES-UdG.

- Màster Oficial en Fisioteràpia Pediàtrica a UIC.

- Tractament Bronquiolitis en Pediatria.

- Curs en Posturologia.

- Curs en BRMT (Blomberg Rhythmic Movement Training - Reflexes primitius) nivell 1,2 i 3.

- Curs Pilates per Fisioterapeutes.

- Curs Sòl Pelvià.

- Curs Terapia Manual Visceral

- Curs d'Activitat Fisica i Exercici Terapeutic durant l'embaràs.

- Masterclass de Diàstasis Abdominal.