Elisabet Robles Bellsoley

- Diplomada em Medicia Tradicional Xina i Acupuntura el 2003 per l'Escola New Center de Barcelona.

- Ensenyances del Dr. Tran Viet Zhung des del 2011 al 2014 (Aprofundiment en les diferents especialitats mèdiques estudiades des de les dues perspectives occidental i oriental).

- Ensenyança en l'estudi de l'Acupuntura Clàssica Taoïsta amb Ann C.Stermann i el seu mestre Jeffrey Yuen. (Explorant la vessant més antiga i holística de la Medicina Xinesa, atès que proporciona una comprensió molt més completa dels problemes i dolències que ens afecten actualment i que no troben resposta des de la perspectiva medica occidental).