David Micaló i Claparols

- Diplomat en fisiteràpia a la Universitat Garbí de Girona.

- Post-grau en fisioteràpia de l’Esport.

- Matronatació.

- Osteopata per l'escola ECO de Barcelona